FOR DEN BEDSTE LUFTKVALITET I SUNDHEDSSEKTOREN

Et af de mest udfordrende områder inden for luftstyring er sundhedssektoren. Hospitaler, lægepraksisser og plejehjem har særlige krav til ventilations- og klimaanlæggenes udstyr og ydeevne. Der skal tages hensyn til behovene hos en lang række mennesker, afdelinger, stuer og arbejdsområder. Der er altid fokus på hygiejne og sikkerhed, fordi præcis ventilation, herunder klimaanlæg, har vist at bidrage til bedre helbredelse.

TROX fortsætter med at sætte nye standarder inden for hygiejne og kvalitet. Vi har udviklet forskellige effektive løsninger specielt til sundhedssektoren, som er præcist tilpasset kravene i dine lokaler.

VORES AMBITIONER FOR STYRING AF LUFT

  • Ideelle indendørs luftforhold for patienter, besøgende og personale
  • Minimere niveauet af luftbårne mikroorganismer, især i beskyttelseszoner
  • Omfattende, effektive løsninger
  • Bæredygtigt koncept til beskyttelse af mennesker og miljø
  • Overholdelse af de strengeste hygiejneretningslinjer
  • Maksimal sikkerhed også i tilfælde af brand takket være brandspjæld og mekaniske røgudsugningssystemer

HVAD DU KAN FORVENTE AF OS

  • Bedste kvalitet fra den førende på markedet
  • Omfattende og individuel rådgivning fra starten
  • Alle systemkomponenter fra én og samme leverandør
Loesungen-Gesundheitswesen_Kind_img_01_2021_05 EN

YOUR BUILDING – OUR COMPETENCE

HOSPITALS

To ensure that hospitals are a safe place for patients, visitors and specialists, it is important to take all available measures to minimize the risk of infection. 

But how can we create the safest possible environment in which disease transmission is hardly possible? The answer lies, among other things, in the air and therefore in the ventilation system.


More information

ELDERLY AND NURSING HOME

People in retirement and nursing homes need to be particularly protected from infections. Close contact with residents, whether by nursing staff or visitors, poses a high risk of virus transmission. But at the same time, contacts are vital; we all want to avoid renewed isolation and loneliness for our older relatives and fellow citizens.

Loesungen-Gesundheitswesen_-rztin_Kachel_img_01_2021_05 EN

DOCTORS OFFICES

Regular ventilation can effectively remove aerosols, but is often impossible: due to structural and thermal conditions, window ventilation only rarely provides the necessary air exchange.

In principle, installing a fresh air system is the optimal solution, but it often involves extensive construction work and high costs. Such a ventilation system continuously exchanges air and replaces used air with fresh air. The viral load and thus the risk of infection are reduced. In addition, the humidity and temperature of many systems can be regulated to create a comfortable climate. Odors and substances such as: B. CO2 is kept at a low level, which also has a positive effect on the atmosphere in practice.

AIR PURIFYING OR FRESH AIR

Which is best for managing virus-contaminated aerosols?

Ventilating through windows helps, but is usually not enough. The necessary air exchange depends on the weather and the structural conditions. And comfort falls by the wayside in cold weather, not to mention rising heating costs.

Decentralized ventilation devices with heat recovery ensure the necessary air exchange with maximum comfort. They safely remove aerosol-contaminated air and provide the room and residents with fresh air. These devices can be retrofitted into existing buildings with minimal structural work.

AEROSOLS: THE MAIN CARRIER FOR THE CORONAVIRUS 

When people breathe or speak in closed rooms, tiny particles of liquid, referred to as aerosols, collect in the air. These aerosols can then transport the viruses. According to the Robert Koch Institute, this makes them one of the main carriers of COVID-19, because virus-contaminated liquid particles can often remain suspended in the indoor air for hours. But what best helps against this concentration of viruses in closed rooms?

WHAT HAPPENS IN CLOSED ROOMS WITHOUT VENTILATION? 

The aerosols distribute themselves throughout the room within a short time period. 

If someone is infectious, the virus load in the room continuously rises. 

This also increases the risk of infection to others. 

Coronavirus indoors without ventilation

WHY IS VENTILATION FROM OPENING WINDOWS INADEQUATE? 

Many rooms have too few windows for an adequate room air change rate.

Even under ideal structural conditions, wind and a large temperature difference between indoor and outdoor air are necessary for the air to be exchanged really effectively.

In winter, regular ventilation has a noticeable effect on the indoor climate and thus also on heating costs.  

Coronavirus indoors with window ventilation

HOW CAN AIR CONDITIONING SYSTEMS INCREASE THE RISK OF INFECTION? 

Air conditioning systems without fresh air, without filters, or with only inadequate filters, do not reduce the virus load in a room. 

Under certain circumstances, they may even spread viruses more quickly in the space through air movement.  

Coronavirus indoors with recirculation air without filtration

WHY IS MECHANICAL VENTILATION SO EFFECTIVE?

Modern ventilation systems continuously replace stale air with fresh air. 


The virus load, and thus the risk of infection, are reduced. 

In many systems, humidity and temperature can be regulated to create a comfortable climate for people. 

In addition, the continuous supply of fresh air keeps unpleasant substances such as CO2 at the lowest possible level, which has a very positive effect on concentration, learning effectiveness, productivity and health.

Coronavirus indoors with mechanical ventilation with 100% fresh air

PRÆCISE HYGIEJNESTANDARDER: ALTAFGØRENDE PÅ DET MEDICINSKE OMRÅDE

Steder hvor mange mennesker kommer og går, er der et stort potentiale for bakteriesmitte. Derfor er det vigtigt at begrænse overførslen af bakterier og vira i sundhedsfaciliteter så godt som muligt.

På grund af Corona-pandemien er det også nødvendigt at indføre foranstaltninger, der går ud over den grundlæggende hygiejne. Det er vigtigt at bemærke, at patogene ikke kun overføres via direkte kontakt, men ofte også via luften.

Især indenfor sundhedssektoren og de hygiejnestandarder, går vi et skridt videre med hensyn til hygiejne og kvalitet.

► Til vores løsninger til lufthygiejne og luftrensning i meget følsomme områder ►►

I TILFÆLDE AF BRAND: SIKKERHED FOR PATIENTER, PERSONALE OG BESØGENDE

Især på hospitaler, lægepraksisser og plejecentre er der mange mennesker med dårligt helbred og begrænset mobilitet.

For TROX er det derfor en selvfølge, at livsreddende udstyr skal beskyttes, og at flugtvejene skal forblive frie.

Det vigtigste formål i tilfælde af brand er at afværge fare, dvs. at redde liv og beskytte ejendom. Vi holder også altid øje med kompleksiteten af de særlige bygningssystemer.

► Få mere at vide om sikkerhed på hospitaler ►►

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI STÅR KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633


TROX ACADEMY – VORES WEBINARER OM SUNDHEDSPLEJE

Luftkvaliteten som et vigtigt hygiejne- og sikkerhedsaspekt kan påvirkes positivt med en passende forsigtig og individuel planlægning. Vi vil gerne på en enkel måde introducere dig til det grundlæggende i ventilations- og klimaanlægsteknik og de særlige krav i sundhedssektoren.

Med TROX ACADEMY tilbyder vores eksperter omfattende forberedte seminarer om alle emner i forbindelse med indendørs luft i sundhedssektoren, både til grundlæggende vidensopbygning og til specifikke spørgsmål.


► Til TROX ACADEMY ►►

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633